VonkWen


 Afrikaanse Letterkunde- en Kunskompetisie vir LAERSKOOL kinders

Kontak ons by afrikaans@toekomsvonk.co.za vir meer inligting


Afrikaanse Letterkunde* en Kuns** Kompetisie

Kliek hier vir die Inskrywingvorm


* Letterkunde sluit in prosa en poësie;    ** Kuns sluit in skets en skilder

Trek jou pen, potlode of kwasse en papier nader, dit is tyd vir ToekomsVonk se Letterkunde en Kuns Kompetisie.

Deelname word aangemoedig vir alle Hoërskole.  

Beplan jou werkstuk en wees so kreatief as moontlik.

Inskrywings is gratis.

Wees uniek en gee jou visie vlerke in Afrikaans.

Die tema’s waaroor geskryf of geteken kan word is: (Kies slegs een)

·        Die Plaas, OF

·        Uurglas, OF

·        Oppad, OF

·        Die gesprek, Of

·        Skadu’s

Pryse:

·          Kortverhaal katergorie: Wenner R1000, 2de plek R500, 3de plek R300.

·          Poësie kategorie: Wenner R1000, 2de plek R500, 3de plek R300.

·          Kuns katergorie: Wenner R1000, 2de plek R500, 3de plek R300.

·          ToekomsVonk behou die reg om die ‘wen’ inskrywings in ‘n boek te publiseer en as e-boek te koop aan te bied.

·          Die publikasie word deur ToekomsVonk self gedra en sal tydens die prysuitdelingsgeleetheid (soos per aankondiging) bekendgestel word en as e-boek daarna te koop aangebied word.

·          Benewens die reg tot opname (sonder vergoeding) in hierdie boek, berus die outeursreg by die outeur en ook die kopiereg volledig by die skilder.

·          Let daarop dat benewens die prys toegeken soos per die uiteensetting hierbo, geen verdere vergoeding aangebied word deur ToekomsVonk aan die outeurs en skilders nie.

 

Reëls en Regulasies:

·        Sluitingsdatum: Woensdag, 6 Oktober 2018

·        Slegs inskrywings in AFRIKAANS word aanvaar.

·        Elke individu mag oor slegs een tema ‘n inskrywing instuur, maar wel in letterkunde (Prosa en ook Poësie) asook kuns, een in elk, inskrywing instuur.

·        Die inskrywingsvorm (volledig ingevul) moet saam met die inskrywing ingestuur word. (Onthou om jou naam en die titel op jou inskrywing ook aan te bring, verkieslik bo –aan.)

·        In die skole-afdeling mag enige aantal leerders van ’n spesifieke skool deelneem.

·        Alle inskrywings wat ontvang word sal elektronies getoets word vir plagiaat.

Volgens die Wet op Outeursreg is enige vorm van plagiaat ’n kriminele en dus strafbare oortreding.

·        Bestuurslede van ToekomsVonk, Beoordeelaars, asook hul gesinslede, mag nie deelneem nie.

·        Geen korrespondensie sal oor die uitslae gevoer word nie en die beslissing is finaal.

·        Geen kommentaar word op individuele inskrywings gelewer nie.

·        ToekomsVonk behou die reg voor om alle inskrywings na bekendmaking van die wenners te vernietig.

·        Die wenners sal telefonies en per e-pos verwittig word alvorens die wenners op sosiale media en openbare forums bekend gemaak word. Die media sal ook van die uitslag verwittig word.

·        Prysuitdelingsgeleentheid: Die wenners sal telefonies en per e-pos verwittig word van datum, tyd en plek.

·        Pryse word slegs toegeken as die gehalte dit regverdig.

Verdere reëls:

PROSA

·        Die inskrywings vir die Prosa prys moet FIKSIE wees gebasseer op een van die tema’s soos voorsien.

·        Kortverhale moet in AFRIKAANS geskryf wees.

·        Die lengte van die kortverhaal vir hoërskool kinders moet tussen 1000 en 3000 woorde wees.

·        Inskrywings moet elektronies gestuur word en moet getik wees op Arial 12 enkel spasiëring.

·        Leerders wie hulle skuldig maak aan plagiaat se skole sal in kennis gestel word.

·        Inskrywings kan via epos gestuur word aan: afrikaans@toekomsvonk.co.za

POËSIE

·        Gedigte moet in Afrikaans geskryf wees en gebasseer wees op een van die tema’s soos voorsien.

·        Gedigte mag nie 40 reëls oorskry nie.

·        Gedigte moet elektronies aan ToekomsVonk gestuur word.

·        Inskrywings moet getik wees in Arial 12 enkelspasieëring.

·        Stuur asb jou inskrywing na: afrikaans@toekomsvonk.co.za

KUNS

·        Sketse kan in enige medium gedoen word.

·        Sketse moet een van die tema’s wat voorsien word uitbeeld.

·        Sketse moet op A4 grootte gedoen word.

·        Inskrywings moet as hoë resolusie skanderings aan ToekomsVonk gestuur word by afrikaans@toekomsvonk.co.za

AUGUSTUS 2018

Sluitingsdatum: 31 Augustus 2018

JULIE 2018


Julie wenner: Eunice Delport

BAIE GELUK!

ToekomsVonk is 'n Burgerregte organisasie, VIR die mense, DEUR die mense en omdat ons net gewone mense is, weet ons dat almal deesdae swaarkry.Ons wil dus help. 1 gelukkige persoon kan die maand R1000 wen. Om mee te maak net wat jy wil. Miskien het jy dit nodig vir jou kinders, of kos of om jou kar te diens. Maak nie saak waarvoor nie. Ons wil help om ten minste een familie se las die maand 'n klein bietjie ligter te maak.JUNIE 2018


Sluitingsdatum 29 Junie 2018.

Die Junie wenner, Mev Alma Strauss op 1 Julie 2018 aangekondig. Baie GELUK Alma!