Welkom by die Steve Hofmeyr Beursaansoek bladsy

 

Die Steve Hofmeyr Studiebeurs is spesifiek geskep om minderbevoorregte Naskoolse studente te help om verder te gaan studeer

Suksessvolle aansoekers sal nie die geld direk ontvang nie. ToekomsVonk die beursgeld direk aan die Hoëropleidings instansie betaal.

Geen aansoeke wat ontvang word na die sluitingsdatum sal in aanmerking geneem word nie.
Lees asb die TERME EN VOORWARDES voor jy aansoek doen

Steve Hofmeyr Studiebeurs AansoekvormAlle aansoeke moet asb voor 19 Februarie 2021 aan beurs@toekomsvonk.co.za gestuur word.